Sveriges hunddagisförening

Föreningen är nedlagd

Aktuellt

Information

Det finns många fördomar när det gäller att sälja fakturor, till exempel att det bara är företag som går dåligt som använder sig av detta sätt. Inget kan vara mer fel.

Vi rekommenderar Städenergi för kontorsstädning stockholm.

Jämför de bästa hundburarna här.

Kallelse till extrainsatt årmöte.

SÖNDAG 25 september 2016

Start: 14.00

Plats: Medborgarskolans lokaler på Hagagatan 23A i Stockholm.

Har hänt

Psssst... Du vet väl om om att SSHF har en grupp på facebook för dagisföreståndare? Läs mer under aktiviteter.

Protokoll

Extrainsatt möte 2016-09-25

Sveriges Hunddagisförening

Malin L tar upp anledningen till varför vi har detta extrainsatta möte. Mycket handlar om att ingen av våra medlemmar dyker upp till mötena/konferenserna som vi anordnat de senaste åren.

Vi har svårt att hitta engagerade människor att kunna sitta i styrelsen.

 

1. Ulla förklarar mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd, 8 st på dagens möte.

3. Mötet är utlyst via post, facebook-grupper samt hemsida. Allt ok!

4. Dagordningen fastställs.

5. Ulla fastställs som dagens mötesordförande.

6. Denise fastställs som dagens sekreterare.

7. Malin och Annie fastställs som justerare.

8. För föreningens överlevnad krävs att vi kan sätta till en ny sekreterare, två nya ledamöter, en ny suppleant och tre till valberedning. Vi blickar ut i lokalen och inser att det inte finns tillräckligt med medlemmar närvarande för att kunna välja till alla de posterna.

Birgitta läser upp revisorns svar på hur vi skall gå tillväga med en nedläggning.

 

Frågan om vad föreningen egentligen skall användas till tas upp.

Bl.a. så är föreningar en stor tillgång att ha vid exempelvis tvister eller relation till myndigheter. Vid tvister i domstolar där hunddagis varit uppe och förlorat mot ex. myndigheter då de inte haft kunnande i ryggen i form av en förening. Ett exempel är den om antalet hundar per anställda där ett hunddagis förlorade och myndigheter fick sedan använda detta som ett exempel, det blev en förordning.

 

Vi diskuterar möjligheterna till att ha föreningen vilande – problemet är då att det måste finnas en styrelse, vilket vi inte får ihop.

Ett förslag kom upp om att lägga ner föreningen men pengarna kommer att förvaltas på ett konto där de kommer att ligga i max fem (5) år.

Vid bildandet av en ny förening som rättar sig efter SSHF stadgar och regelverk kan de ansöka om dessa pengar för att verka för en god och professionell hundhållning med samarbete gentemot myndigheter och andra instanser.

Om det har gått fem (5) år och dessa pengar inte förvaltas så kommer de oavkortat gå till Hundstallet.

 

Röstning genomfördes och samtliga åtta (8) var eniga om att föreningen skall läggas ned och förslaget ovan skall gälla.

Birgitta skall kolla med revisorn om det kan finnas någon som förvaltar dessa pengar under de fem (5) år som de ev. kommer att ligga.

 

Vi funderade på att vidareutbilda oss hos Mindsunlimited.se.

Facebookgruppen Sveriges Hunddagisförening (endast för medlemmar) kommer att fortsätta att finnas med medlemmar där. Denise ändrar namnet till Sveriges hunddagisförening (nedlagd 160925) Denise har även lagt till Ulla och Annie som administratörer.

. Vi välkomnar även en ny förening som går efter SSHFs stadgar och avtal och att det finns stöd att hämta ifrån den gamla föreningen.