Sveriges hunddagisförening

Föreningen är nedlagd

Om SSHF

 

Det hela började i december 1995.

Dåvarande ägare av Sweet Hard hunddagis, Monica bjöd in några dagis som fanns i stockholmsområdet på glögg och pepparkakor.

 

Syftet var att lära känna lite kollegor som arbetade med samma sak och eventuellt skapa ett samarbete i någon form. Det kunde kännas sig lite ensamt på sitt egna dagis.

 

Det blev en lyckad träff. Det fanns mycket att dela med sig av och prata om. Så småningom växte föreningen fram med målet att ordna aktiviteter tillsammans och att tillvarata hunddagisägares intressen.

Sagt och gjort, föreningen bildades 17 april 1996. Namnet blev Storstockholms hunddagisförening.

 

Antalet medlemmar var under den första tiden ca 10 stycken. I slutet av 1996 var antalet 18, och under 1998 hade 58 medlemmar anslutit sig till föreningen.

 

Den 28 maj 1999 blev SSHF`s hemsida klar och det blev ett lyft. Hemsidan innebar att hundägare kunde leta rätt på ett dagis i sitt område och få både telefonnummer och en länk till dagisets hemsida.

 

Medlemstidningen Dagishunden kom ut med sitt första nummer. Senan 2010 finns dock inte tidningen kvar. Det som fanns att läsa i tidningen når medlemmarna via hemsidan.

 

Med tiden blev föreningen känd i hela Sverige och fler som hade hunddagis och pensionat runt om i landet ville bli medlemmar. 2001 ändrades namnet på föreningen till Sveriges Hunddagisförening.

 

Arbetet i föreningen fortsätter och idag är vi ca 120 medlemmar.

Vad SSHF har arbetat med genom åren.

 

1997 Standardavtal utarbetat och granskat av Svenska kennelklubbens juridiska avdelning.

1999 Skrivelse till näringsminister Mona Sahlin om momssatsen för hunddagis.Hemsida för SSHF framtagen

2000 Skrivelse till näringsminister Mona Sahlin om momssatsen för hunddagis.

 

 

2002 Möte med Miljö- och hälsoskyddsavdelning i Stockholm angående lagar och regelverk för hunddagis

2004 SSHF blir remissinstans hos Djurskyddsmyndigheten.

Stående annons införs i Svenska Kennelklubbens tidskrift HundSport

2005 Genomgång av SSHFs standardavtal och regelverk med Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning.

2006 Ny reviderat standardavtal tas fram, granskat av Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning.

Skrivelse till näringsminister Thomas om momssatsen för hunddagis

2007 Skrivelse till näringsminister Maud om arbetsgivaravgiften för hunddagis och till finansminister Anders Borg

om momssatsen för hunddagis.

SSHF blir remissinstans hos Jordbruksverket.

SSHF ingår i Djurvårdsbranschens samverkansorgan i utbildning- och rekryteringsfrågor.

2008 Flertal uppvaktningar till Jordbruksverket angående deras nya regelverk för hunddagis.

Skrivelse till Svenska Kennelklubben om Jordbruksverkets nya regelverk

Skrivelse till jordbruksminister Eskil Erlandsson om Jordbruksverkets nya regelverk

Skrivelse till näringsminister Maud Olofsson om Jordbruksverkets nya regelverk

Flertal uppvaktningar till Länsstyrelsen om Jordbruksverkets nya regelverk

2009 Skrivelse till Jordbruksverket angående deras regelverk

Skrivelse till jordbruksminister Eskil Erlandsson angående Jordbruksverkets regelverk

SSHF ingår i ledningsgruppen för företagande inom hundbranschen

2010 Möte med Svenska Kennelklubbens fd chefsjurist om Jordbruksverkets regelverk och om nya djurskyddslagen

Möte med Länsstyrelsen i Stockholm angående tillämpningen av Jordbruksverkets regelverk

Medlemsmöte med Länsstyrelsen i Stockholm angående tillämpningen av Jordbruksverkets regelverk

Arbetsgrupp inom SSHF bildad enbart gällande Jordbruksverkets regelverk och dess tillämpning bildad

Remissvar och skrivelse till Jordbruksdepartementet angående nya djurskyddslagen.

2011 Föredrag med hundägarcoach Memea Mohlin

Studiebesök på Hundstallet i stockholm

Möte hos Jordbruksverket i Jönköping

Föredrag m om "Att driva egen verksamhet" med redovisningskonsult Leif

2012 Föredrag med hundcoch Johan

Möte med Länstyrelsen i Sockholm

Möte med Stefan, Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar om framtagandet av specifik hunddagisförsäkring

Varit remissnstans till den kommande nya djurskyddslagen

Uppvaktat Jordbruksverket om det framtida regelverket för hunddagis

 

 

Sern soituin